Ondernemingen

Diensten:

  • Oprichting of liquidatie van een BV, NV, v.o.f., maatschap, vereniging, stichting en commanditaire vennootschap
  • Bedrijfsovername’s, management buy outs, reorganisaties, fusies, splitsingen en certificering
  • Aandeelhoudersovereenkomsten, stemovereenkomsten, optieovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, verpanding en financieringsconstructies
Contracten:
  • Performance agreements, raamovereenkomsten
  • Overname contracten, notarial legal opinions
  • Algemene voorwaarden

Everglades, notarieel juristen    PC Hooftstraat 141    1071 BT Amsterdam    T: 06.510 742 75