Belasting besparen door schenken

Door bij leven al vermogen te schenken aan uw kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van successierecht bereiken. Het geschonken vermogen maakt geen deel meer uit van nalatenschap. Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden kunt u optimaal gebruik maken van de vrijstellingen voor het schenkingsrecht en u kunt u het progressieve successietarief ( zowel de omvang van de verkrijging als de mate van verwantschap zijn bepalend voor de hoogte van het tarief) maximaal drukken.

Voorbeeld
Mevrouw Steen heeft een vermogen van Euro 1.000.000,-.
Zij heeft een zoon en een dochter en is weduwe. Bij overlijden van mevrouw Steen zijn de kinderen allebei over hun erfdeel, te weten Euro 500.000,- , een bedrag van Euro 90.000,- successierecht verschuldigd.

Indien mevrouw Steen bij leven gedurende een periode van vijf jaar elk jaar aan haar kinderen Euro 50.000,- schenkt dan is over deze schenkingen in het totaal per kind ongeveer Euro 16.000,- schenkingsrecht verschuldigd.

Het geschonken bedrag vermindert de nalatenschap van mevrouw Steen tot Euro 500.000,-. De kinderen erven ieder 250.000,-. Hierover is door de kinderen ongeveer Euro 36.000,- successierecht verschuldigd.

Totaal is per kind aan belasting verschuldigd:
Euro 16.000,- schenkingsrecht + Euro 36.000,- successierecht = Euro 52.000,-.

Zonder de schenkingen zou per kind Euro 90.000,- successierecht verschuldigd zijn geweest. Door de schenkingen is het belastingsbedrag gereduceerd tot Euro 52.000,-.

De belastingbesparing bedraagt per kind ( ongeveer):
Euro 90.000,- minus Euro 52.000,- = Euro 38.000,-

Everglades, notarieel juristen    PC Hooftstraat 141    1071 BT Amsterdam    T: 06.510 742 75