Belasting besparen door huwelijksvoorwaarden

Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden kan u een aanzienlijke besparing van succesierecht opleveren. 

Voorbeeld 
De heer en mevrouw Jansen zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Daarin is bepaald dat ieder zijn eigen vermogen behoudt. De man heeft een vermogen van  1.200.000,00. De vrouw heeft geen vermogen. Het echtpaar heeft samen twee kinderen. 

Indien de heer Jansen als eerste overlijdt, bedraagt zijn nalatenschap  1.200.000,00. Zijn echtgenote en kinderen erven ieder 1/3 deel, ofwel ieder  400.000,00. 

De kinderen zijn ieder ongeveer  66.400,00 successierecht verschuldigd. In totaal is dat  132.800,00. het erfdeel van mevrouw valt geheel onder de vrijstelling voor het successierecht. 

<Indien in de huwelijkse voorwaarden een zogenaamd finaal verrekenbeding was opgenomen, zou verrekend worden alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat zou in dit rekenvoorbeeld betekenen dat de nalatenschap, na toepassing van het finaal verrekenbeding,  600.000,00 (de helft) zou zijn. Zijn echtgenote heeft door het finaal verrekenbeding de

andere helft. De echtgenote en de twee kinderen erven ieder 1/3e deel van de nalatenschap, ofwel ieder  200.000,00. 

Ieder kind is ongeveer  26.170,00 successierecht verschuldigd. Over de erfdelen van de twee kinderen is in totaal  52.340,00 successierecht verschuldigd. Het erfdeel van de vrouw valt geheel onder de vrijstelling voor het successierecht. 

De belastingbesparing bij het overlijden van de heer Jansen is in totaal  80.460,00. 

Ook indien de minst vermogende echtgenoot als eerste overlijdt, kunnen de huwelijkse voorwaarden in combinatie met goede testamenten successierechtelijk gunstig uitpakken. Graag maken wij voor uw situatie de berekeningen.

Everglades, notarieel juristen    PC Hooftstraat 141    1071 BT Amsterdam    T: 06.510 742 75