Energie

Onze diensten:

  • Due dilligence: de notariële aspecten
  • Statutenwijziging: aanpassingen aan de laaste wetgeving
  • Splitsingen, fusies, aandelenoverdracht, aandelenuitgifte, certificering
  • Vestiging opstalrechten, hypotheek, verpanding, zekerheidsrechten
  • Opinies met betrekking tot eigendomsituatie en natrekking
Everglades, notarieel juristen    PC Hooftstraat 141    1071 BT Amsterdam    T: 06.510 742 75